Vitajte na stránke GeoInfoPortálu ŠGÚDŠ

GeoInfoPortál je internetový portál Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorý poskytuje prístup ku geologickým informáciám. Určený je nielen pre riešiteľov geologických úloh, študentov stredných a vysokých škôl, pracovníkov štátnej a verejnej správy, ale pre každého, kto sa zaujíma o životné prostredie a geológiu. GeoInfoPortál obsahuje 4 samostatné podsystémy:

 1. OPIS – Geofond, ÚGK SR
  • Webová stránka projektu „Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky".
 2. Mapový portál
  • Cieľom mapových služieb, dostupných od 1.4.2008, je ponúknuť užívateľovi pohľad na záujmové územie z rôznych oblastí geológie a životného prostredia, poskytnúť užitočné informácie o záujmovej oblasti a uľahčiť orientáciu pri hľadaní rôznorodých geologických informácii. To všetko v prostredí jednoducho ovládateľných aplikácií mapového servera.
 3. Digitálny archív
  • Hlavný cieľ a výstup projektu „Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky". Digitálny archív slúži na fulltextové vyhľadávanie, vyhľadávanie v bibliografických údajoch a zobrazenie súborov naskenovaných textových častí správ a ich príloh, monografií, odborných článkov z periodík a zborníkov a vybraných historických kníh.
 4. Knižničný systém
  • Fondy knižnice, kde sa nachádza veľa hodnotných publikácií, časopisov, máp a iných dokumentov. V súčasnosti patrí na Slovensku ku knižniciam s najväčšími zbierkami dokumentov z oblasti geológie a geovedných disciplín. Množstvo materiálov nadobudla kúpou a darom, ale väčšinu získala vzájomnou výmenou so zahraničnými inštitúciami.

 

 

 

© 2015 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra